Services

„Imlitex Service Center“ to wyspecjalizowana spółka, obsługująca wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład „Imlitex Holdings“ i świadcząca usługi biznesowe dla klientów zewnętrznych. Świadczone usługi: transport, logistyka magazynowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie jakością, zamówieniami i procesami, prawo, marketing, jakość, IT, HR i centralne zarządzanie zakupami. Do firmy należy 13 grup usługowych, w których pracuje 110 specjalistów.

Services

Świadczone usługi

USŁUGI LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ
MAGAZYNOWANIE
 • Własne magazyny na Litwie (Kowno, Wilno, Poniewież, Kiejdany, Pilwiszki). We wszystkich magazynach na Litwie możemy przyjąć i rozładować ładunki z wagonów kolejowych/cystern.

 • Wynajmowane magazyny na Łotwie, w Polsce, w Rumunii, Portugalii i w Niemczech.
USŁUGI
 • Załadunek, magazynowanie, odbiór, przepakowywanie, znakowanie.

 • Załadunek i przechowywanie wszelkich materiałów w postaci płynnej, produktów sypkich, nawozów, niebezpiecznych chemikaliów, żywności i innych towarów.

USŁUGI TRANSPORTOWE
TRANSPORT SAMOCHODOWY

Organizujemy transport towarów samochodami na terenie całej Litwy, UE i innych krajów. Rodzaje transportu: naczepy skrzyniowe, lodówki, zbiorniki silosowe, transport ADR (towary niebezpieczne), wywrotki.

TRANSPORT KOLEJOWY

Prowadzimy ekspedycję importową, eksportową oraz tranzytową koleją na terytorium krajów bałtyckich i WNP. Rodzaje wagonów: wagony kryte, wagony otwarte, cysterny, kontenery i in. 

TRANSPORT MORSKI

Transportujemy ładunki drogą morską z terminalu do terminalu lub od drzwi do drzwi na całym świecie. Przewozimy ładunki płynne i sypkie.

USŁUGI RACHUNKOWOŚCI
 • Rachunkowość środków trwałych
 • Księgowość zapasów: księgowanie zakupów, sprzedaży, produkcji i innych operacji
 • Rachunkowość bankowa, kasowa i gotówkowa
 • Rachunkowość płac i raportowanie do ZUS i US. Przygotowywanie i dostarczanie sprawozdań dla instytucji państwowych
 • Wykonywanie innych transakcji związanych z księgowością
USŁUGI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 • Wdrażanie systemów zarządzania, wykonywanie audytów wewnętrznych i nadzór nad jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników, bezpieczeństwem pasz, żywności, dodatków żywnościowych (stosując wymagania standardów ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 22000 / FSSC 22000 / IFS / BRC i in.).
 • Przygotowywanie kart charakterystyki, deklaracji i specyfikacji materiałów/produktów chemicznych.
 • Kontrola dokumentów jakości importu i eksportu produktów.
 • Raportowanie i reprezentacja podczas audytów zewnętrznych organów kontrolujących działalność firmy.
 • Powadzenie procedur samokontroli produktów, dostarczanie próbek kontrolnych do laboratoriów zewnętrznych.
 • Kontrola zgodności środowiskowej, rozliczanie opakowań i odpadów.
 • Kontrola utrzymania stanu dróg dojazdowych przedsiębiorstwa do kolei.
INNE USŁUGI
 • Usługi prawnicze

 • Usługi zarządzania zamówieniami

 • Usługi zarządzania zasobami ludzkimi

 • Usługi marketingowe

 • Usługi zarządzania zamówieniami zcentralizowanymi

 • Usługi finansowe

 • Usługi IT

 • Usługi zarządzania nieruchomościami

Detale

IMLITEX SERVICE CENTER, UAB
Siedziba: Europos ave. 124, LT-46351 Kaunas, Lithuania
Kod przedsiębiorstwa: 135598829
Nr płatnika VAT: LT355988219
Kierownik przedsiębiorstwa: Jovita Kentrienė
B/a LT97 7300 0100 9871 4240
“Swedbank“ AB, code 7300, SWIFT code HABALT22

Wszystkie kontakty