Pranešėjų apsaugos taisyklės


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex ir UAB Imlitex Service Center patvirtintos Pranešėjų apsaugos taisyklės, kurių pagrindu pranešėjas (t.y. asmuo, kuris teikia informaciją apie pažeidimą UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex, UAB Imlitex Service Center, su kuriomis jį sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai), turi galimybę pateikti pranešimą apie pažeidimą el. pašto adresu: pranesimas@imlitex.com arba atvykus UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex, UAB Imlitex Service Center buveinės registracijos adresu Europos pr. 124, Kaunas, pateikiant pranešimą apie padarytą pažeidimą tiesiogiai Kompetentingam subjektui. Pranešimo apie padarytą pažeidimą formą galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarime Nr. 1133 Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo.