Ochrony sygnalistów


Zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o ochronie sygnalistów UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex oraz UAB Imlitex Service Center zatwierdziły Regulamin ochrony sygnalistów, na podstawie którego sygnalista (tj. osoba, która zgłasza informacje o naruszeniu dla UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex, UAB Imlitex Service Center, z którą jest lub była związana stosunkiem pracy lub stosunkiem umownym) ma możliwość złożenia powiadomienia o naruszeniu drogą elektroniczną na adres e-mail: pranesimas@imlitex.com lub osobiście w siedzibie rejestrowej UAB Imlitex Holdings, UAB Imlitex, UAB Imlitex Service Center przy al. Europos 124 w Kownie, poprzez złożenie powiadomienia o naruszeniu bezpośrednio do właściwego podmiotu. Formularz powiadomienia o naruszeniu jest dostępny w rozporządzeniu rządu Republiki Litewskiej nr 1133 W sprawie wykonania ustawy Republiki Litewskiej o ochronie sygnalistów z 14.11.2018 r.“