Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

UAB „Imlitex Holdings“, REGON 235527060, adres siedziby: Europos pr. 124, LT-46351 Kowno, tel.  +370 37 322047, e-mail: info@imlitex.com,  (dalej – „Spółka“) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Przeczytaj uważnie tę politykę prywatności witryny https://imlitex.com (dalej – „Polityka prywatności“), aby zrozumieć, dlaczego i jak zbieramy Twoje dane i jak z nich korzystamy.

Jakie dane osobowe i w jakich celach przetwarzamy na tej witrynie?

Aby spełnić Twoje oczekiwania i najlepsze praktyki na naszej stronie, analizujemy twoje zachowanie podczas wizyt na stronie. W tym celu używamy niektórychz naszych specyficznych dla witryny narzędzi monitorowania zachowania: plików cookie i modułu śledzącego, przetwarzamy automatycznie wygenerowane Twoje dane. Tylko Ty możesz zrezygnować z przetwarzania danych, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jak korzystamy z plików cookie i modułu śledzącego?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie stron trzecich, które przekazują informacje analityczne dotyczące zachowań odwiedzających do „Google Analytics“ za pośrednictwem modułu śledzącego.

Pliki cookie to małe pliki danych, które pomagają nam dostarczać treści szybciej i bardziej niezawodnie. Podczas odwiedzania naszej witryny lub korzystania z niej, a także korszystając z naszych usług, narzędzi lub kanałów przesyłania wiadomości, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług możemy wykorzystywać pliki cookie i moduły śledzące, aby pomóc nam lepiej, szybciej i bardziej niezawodnie świadczyć usługi dla Ciebie oraz w celach reklamowych. Moduł śledzący to – odmiana pliku cookie, który przesyła raport z każdej czynności przeglądania strony internetowej odwiedzającego wraz z adresem IP do bazy danych osoby trzeciej w celu analizy, która zwykle odbywa się w celach marketingowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Ponieważ pliki cookie i moduł śledzenia należą do strony trzeciej, gromadzone przez nich dane są przechowywane w „Google Analytics“ przez określony czas. Przetwarzanie danych osobowych w naszej witrynie jest ograniczone do czasu, gdy są one przeglądane, a następnie przetwarzane są przez stronę trzecią. „Google Analytics“ jest jedyną osobą trzecią, która ujawnia dane odwiedzających zebrane w witrynie za pomocą tych środków technicznych.  

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują cele przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Prześlemy Ci kopię twoich danych osobowych, pod warunkiem, że prawa i wolności innych osób nie zostaną w ten sposób naruszone.
 2. Prawo do żądania poprawienia danych osobowych. Masz prawo do poprawienia wszelkich niedokładnych swoich danych osobowych oraz do uzupełnienia wszelkich niekompletnych swoich danych osobowych do celów przetwarzania.
 3. Prawo do żądania usunięcia twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, gdy: (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wycofujesz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; (iii) nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych; (iv) dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, lub (v) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawda, chcemy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa z powodu obowiązujących wyjątków. Te wyjątki obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do: (i) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji; (ii) przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) wniesienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Z tego prawa można skorzystać w następujących przypadkach: (i) Kwestionując dokładność swoich danych osobowych; (ii) kiedy dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, ale nie chcesz, aby zostały usunięte; (iii) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w celu przetwarzania naszych danych, ale użytkownik ich zażąda w celu wniesienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub (iv) Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie ich w interesie publicznym lub w uzasadnionym interesie, do czasu zbadania podstaw sporu. Ograniczając przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, z wyjątkiem: (i) za twoją zgodą; (ii) w celu wniesienia, egzekwowania i obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim wykorzystujemy dane do celów interesu publicznego lub uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej. Jeśli nie wyrażasz zgody, zawiesimy przetwarzanie Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że dane są przetwarzane z ważnych uzasadnionych powodów, nadrzędnych wobec twoich interesów, praw i wolności lub w celu wniesienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli nie wyrażasz zgody, zawiesimy przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (i) twoja zgoda lub (ii) wykonanie umowy lub działanie podjęte na żądanie przed zawarciem umowy.
 8. Prawo do otrzymywania danych osobowych w systematycznym, powszechnie używanym i odczytywanym przez komputer formacie. Nie będziesz jednak mógł skorzystać z tego prawa, jeżeli może to negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
 9. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe naruszając prawo o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych, którego siedziba znajduje się pod adresem A. Juozapavičiaus ul. 6, LT-09310 Wilno, https://www.ada.lt.
 10. Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem.

Zmiany postanowień w zakresie ochrony Twojej prywatności

Okresowo sprawdzamy naszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Po wprowadzeniu znaczących zmian powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach na tej stronie, i zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby mieć pewność, że zawsze wiesz, jakie środki podejmujemy w celu zapewnienia Twojej prywatności.

Jak się z nami skontaktować?

Zawsze chcemy usłyszeć opinie od naszych klientów.

Bez  wahania skontaktuj się z nami, jeśli:

 • masz pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki prywatności;
 • chcesz, abyśmy przestali przetwarzać twoje dane osobowe;
 • chcesz skorzystać ze swoich praw jako podmiot danych osobowych i złożyć wniosek lub skargę.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych i wykonywania swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@imlitex.eu lub wysyłając pisemne wnioski/skargi/opinie na adres: Europos pr. 124, LT-46351 Kowno.