Energy

IMLITEX jest jednym z największych niezależnych dostawców ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO w krajach bałtyckich. Sprzedaż rozwijana jest w krajach bałtyckich: na Litwie i w Łotwie. Klientami są osoby prawne. Jesteśmy partnerem strategicznym największego szwedzkiego producenta energii elektrycznej VATTENFALL. Umowy dotyczące dostarczania skroplonego gazu ziemnego, zawarte z największymi eksporterami LNG na świecie pozostawiają wiele swobody w przystosowywaniu się do potrzeb klientów i oferowaniu bardziej elastycznych warunków dostaw.

Energy www.imlitexenergy.lt/en/

Obszary działalności

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BIZNESU
 • Handel hurtowy i detaliczny energią elektryczną
 • Certyfikowana dostawa „zielonej” energii elektrycznej
 • Strategiczni partnerzy VATTENFALL w krajach bałtyckich
 • Rynki: Litwa, Łotwa.
Więcej
DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA BIZNESU
 • Usługa „3 w 1“: dostawa, dystrybucja i przesył gazu
 • Umowy na dostawy z największymi eksporterami LNG na świecie
 • Dystrybucja gazu z wykorzystaniem infrastruktury terminalu INDEPENDENCE
 • Rynki: Litwa, Łotwa.
Więcej

Fakty dotyczące działalności

1100000 MWh

energii elektrycznej przekazywanej w ciągu roku

1000+

klientów biznesowych na Litwie, Łotwie i w Estonii

1700000 MWh

gazu ziemnego przekazywanego w ciągu roku

Niezależny terminal gazowy

 • Korzystając z infrastruktury niezależnego terminalu gazowego, znajdującego się na terenie portu morskiego w Kłajpedzie możemy dokonywać załadunku gazu skroplonego oraz dostarczać gaz do Klientów we wszystkich krajach bałtyckich.
 • Zawarliśmy umowy z siedmioma największymi eksporterami gazu skroplonego na świecie.
 • Możemy łatwo dostosować się do potrzeb klienta, zaoferować bardziej elastyczne warunki dostawy.

Baltic Green Energy

Możemy dostarczyć praktycznie nieograniczoną ilość certyfikowanej „zielonej” energii elektrycznej, wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Udostępniamy certyfikaty korzystania z „zielonej“ energii, klient ma możliwość używania znaku handlowego „Baltic Green Energy“.

Więcej
Detale

IMLITEX, UAB
Dane przedsiębiorstwa: Europos ave. 124, LT-46351 Kaunas, Lithuania
Siedziba: Karaliaus Mindaugo ave. 37, LT-44307 Kaunas, Lithuania
Kod przedsiębiorstwa: 
134004743
Nr płatnika VAT: LT340047413
Kierownik przedsiębiorstwa: Raimondas Augustinas
B/a LT39 7300 0100 0226 9930
“Swedbank“ AB, code 7300, SWIFT code HABALT22

Wszystkie kontakty